Nonprofit/Charity Reg.# 040830001182 | Tax ID/EIN# 84-1655629

Home  »  OfficialsPast Officials   »   Officials 10/2004 to 10/2006 Officials 10/2004 to 10/2006

Officials 10/2004 to 10/2006 Officials 10/2004 to 10/2006

EXECUTIVE BOARD / COMMITTEE:

 • President – Mr. Dal B Budhathoki Magar
 • Vice-president – Mr. Nagendra Rana Magar
 • General Secretary – Mr. Moti Prasad Thapa Magar
 • Joint-secretary – Mr. Hem Thapa Magar
 • Treasurer – Mrs. Sanjita Thapa Magar

BOARD MEMBERS:

 • Mr. Madhuram Thapa Magar
 • Mr. Nar Bahadur Budha Magar
 • Mr. Prem Pulami Magar
 • Mr. Debu Thapa Magar
 • Mr. Rudra Paija Magar
 • Mr. Devendra Thapa Magar
 • Mr. Nanda Singh Rana Magar
 • Mr. Ashok Thapa Magar
 • Mr. Akhan Kaucha Magar
 • Mr. Bimal Thapa Magar