Nonprofit/Charity Reg.# 040830001182 | Tax ID/EIN# 84-1655629

Home  »  OfficialsPast Officials   »   Officials 10/2006 to 10/2008 Officials 10/2006 to 10/2008

Officials 10/2006 to 10/2008 Officials 10/2006 to 10/2008

Executive Committee

 • President – Mr. Nilam Thapa Magar
 • Immediate Past-President – Mr. Dal Bahadur Budhathoki Magar
 • Vice President – Mr. Hem Thapa Magar
 • General Secretary – Mr. Lab K Budhamagar
 • Joint Secretary – Mr. Rajesh Thapa Magar
 • Treasurer – Mr. Hem Chandra Rana Magar
 • Joint Treasurer – Ms. Padma Budhamagar

Board Members

 • Mr. Layan Budha Magar
 • Mr. Bishnu Pun Magar
 • Mr. KB Thapa Magar
 • Mr. Nar Bahadur Budha Magar
 • Ms. Parbati Thapa Magar
 • Mr. Devendra Thapa Magar
 • Mr. Man Bahadur Rana Magar
 • Mr. Sher Bahadur Khaptari Magar