Nonprofit/Charity Reg.# 040830001182 | Tax ID/EIN# 84-1655629

Home  »  AnnouncementsEventsMagar Sangh Texas   »   BBQ Texas Event BBQ Texas Event

BBQ Texas Event BBQ Texas Event

मगर संघ अमेरिका टेक्सास च्याप्टरद्वरा प्रतिकूल मौसमको बाबजुद पनि आज हुन गईरहेको BBQ पूर्ण सफलताको कामना सहित सम्पूर्ण टेक्सासबासी मगर सामुदायमा २०७६ सालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्द्छौ।
स्थान:-3401 conflans rd Irving
Tx 7561
समय:- 12:30 to 7:00pm

मगर संघ अमेरिका केन्द्रीय समिति