Nonprofit/Charity Reg.# 040830001182 | Tax ID/EIN# 84-1655629

Home  »  ActivitiesNews And EventsPhoto News   »   मगर संघ अमेरिका केन्द्रीय समितिद्वरा आयोजित भूम्य पर्ब न्यूयोर्क -२०१९ मगर संघ अमेरिका केन्द्रीय समितिद्वरा आयोजित भूम्य पर्ब न्यूयोर्क -२०१९

मगर संघ अमेरिका केन्द्रीय समितिद्वरा आयोजित भूम्य पर्ब न्यूयोर्क -२०१९ मगर संघ अमेरिका केन्द्रीय समितिद्वरा आयोजित भूम्य पर्ब न्यूयोर्क -२०१९

मगरहरूको विशेष पर्ब २०७६ न्यूयॉर्क