बिदाई समारोह

मगर संघ अमेरिका केन्द्रीय समितिका भुतपूर्व अध्यक्ष क्याप्टेन दल बहादुर रोका मगर र उहाँको धर्मपत्नी ज्ञानू रोका मगर ज्युको बिदाई समारोह जुन ९ २०१९, बाल्टीमोर

मगर संघ अमेरिका केन्द्रीय समितिका भुतपूर्व अध्यक्ष क्याप्टेन दल बहादुर रोका मगर र उहाँको धर्मपत्नी ज्ञानू रोका मगर ज्युको बिदाई समारोह जुन ९ २०१९, बाल्टीमोर

Posted by Magar Association USA, Inc on Sunday, June 9, 2019

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *